FANDOM


Wehrmachtball
Wehrmacht
Wehrmachtball
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Wehrmacht
rząd Fuhrer
osobowość Agresywny, nie zna litości (choć zdarzają się żołnierze mili)
Płeć Męska
Język Niemiecki
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele SSball, Luftwaffeball, Nazi Germanyball, Kriegsmarineball, AfrikaKorpsball
Lubi Zabijać wrogich żołnierzy, śpiewać niemieckie piosenki
Nie lubi Polaków, Ruskich, Komunistów
Czy może w kosmos? Ja voll!
Wrogowie Red Armyball, Soviet Unionball, Polandball, USAball, UKball
Wehrmachtball - Kolejna organizacja militarna stworzona przez Naziball.

Historia Edytuj

Wikipedia
Drobna pomoc Wikipedii

Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.
Wehrmacht został utworzony w miejsce zawodowej Reichswehry i obejmował trzy rodzaje sił zbrojnych: Heer (wojska lądowe), Kriegsmarineball (marynarka wojenna) i Luftwaffeball (lotnictwo), z których każdy posiadał własny sztab generalny. Naczelnym dowódcą Wehrmachtu był Adolf Hitler. W czasie II wojny światowej Wehrmacht brał udział w zbrodniach wojennych razem z Gestapoball

i SSball, a Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze orzekł w procesach norymberskich bezsporną winę wszystkich oskarżonych dowódców.

Galeria Edytuj

UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon ONZball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)
NATO-iconPoland-iconNazi-icon Militaryballe Nazi-iconPoland-iconNATO-icon
NATO-iconOrganizacje NATO-icon NATOball
Nazi-iconNiemieckie jednostki militarne Nazi-icon SSballNazi-icon WehrmachtballNazi-icon LuftwaffeballNazi-icon KriegsmarineballNazi-icon Afrika KorpsballNazi-icon Gestapoball
Poland-iconPolskie jednostki militarne Poland-icon AKballPoland-icon Wojsko Polskieball
Soviet-iconVatican-iconUkraine-iconInne jednostki militarne Soviet-icon Red ArmyballUkraine-icon KozakiaballSwiss Guard-icon Swiss Guardball

UK-icon SASballChina-icon PLAball

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.