Fandom

Polandball Wiki

Warsaw Pactball

457stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Udostępnij
Układ Warszawski
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Układ Warszawski
rząd Soviet-icon.png Soviet Unionball Soviet-icon.png
osobowość Agresywny dla kapitalistów, miły i przyjazny dla komunistów
Płeć Mężczyzna
Język Rosyjski (roboczy), lokalnie także polski, niemiecki, rumuński, bułgarski, czeski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele China-icon.png Chinaball

North Korea-icon.png North Koreaball

Mongolia-icon.png Mongoliaball

France-icon.png Franceball (rzadko)

UN-icon.png UNball (nie lubi, ale należy)

Lubi Kosmos, komunizm, Matkę Rosję, Lenina!
Nie lubi kapitalistów, USA, NATO
Czy może w kosmos? Tak
Wrogowie USA-icon.png USAball

NATO-icon.png NATOball

Canada-icon.png Canadaball

Murica-icon.png CIAball

Notatki
Związek Przyjaźni i Socjalizmu
Warsaw Pactball to organizationball, Wróg NATOballa w latach 1955 do 1991.

HistoriaEdytuj

Wikipedia.png
Drobna pomoc Wikipedii

Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.
Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Układ wszedł w życie z dniem 4 czerwca 1955 roku, gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Rządowi PRL - będącemu zgodnie z art. 10 depozytariuszem - przez ostatnią z układających się stron – Ludową Republikę Albanii. Sejm PRL ratyfikował układ uchwałą z dnia 19 maja 1955 roku. Art. 7 zabraniał udziału w jakichkolwiek koalicjach lub sojuszach i zawierania porozumień, których cele pozostają w sprzeczności z celami Układu. Układ był otwarty dla wszystkich miłujących pokój państw, bez względu na ich ustrój (art. 9). Art. 11 Układu deklarował jego rozwiązanie w przypadku utworzenia w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego i zawarcia w tym celu Ogólnoeuropejskiego Układu o bezpieczeństwie zbiorowym, do czego wytrwale dążyć będą Układające się Strony. Układ miał funkcjonować przez 30 lat. 26 kwietnia 1985 roku jego ważność przedłużono o następne 20 lat (w tej samej sali w Pałacu Namiestnikowym, gdzie potem prowadzono obrady okrągłego stołu). Istniał do 1 lipca 1911 roku.
UN-icon.png Organizationballe UN-icon.png
Międzynarodowe League of Nations-icon.png League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon.png Comeconball (1949-1991) • UN-icon.png ONZball (UNICEF-icon.png UNICEFball) • UNESCO-icon.png UNESCOballWWF-icon.png WWFballIMF-icon.png IMFballUN-icon.png IAEAballOECD-icon.png OECDballOPEC-icon.png OPECballBRICS-icon.png BRIC(k)S
Regionalne African Union-icon.png African UnionballArab League-icon.png Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon.png Arab Maghreb UnionballASEAN-icon.png ASEANballBaltic Assembly-icon.png Baltic AssemblyballCIS-icon.png CISballEU-icon.png EUballEurasian Union-icon.png Eurasian UnionballOAS-icon.png OASballOIC-icon.png OICballUNASUR-icon.png UNASURballUnion for the Mediterranean-icon.png Union for the MediterraneanballSEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon.png CEFTAballEFTA-icon.png EFTAballWEU-icon.png WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon.png Visegrád GroupballOSCE-icon.png OSCEball
Militaria! NATO-icon.png NATOballWarsaw Pact-icon.png Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon.png CSTOballWEU-icon.png WEUball (1954-2011)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki