FANDOM


Układ Warszawski
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Układ Warszawski
rząd Soviet-icon.png Soviet Unionball Soviet-icon.png
osobowość Agresywny dla kapitalistów, miły i przyjazny dla komunistów
Płeć Mężczyzna
Język Rosyjski (roboczy), lokalnie także polski, niemiecki, rumuński, bułgarski, czeski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele China-icon.png Chinaball

North Korea-icon.png North Koreaball

Mongolia-icon.png Mongoliaball

France-icon.png Franceball (rzadko)

UN-icon.png UNball (nie lubi, ale należy)

Lubi Kosmos, komunizm, Matkę Rosję, Lenina!
Nie lubi kapitalistów, USA, NATO
Czy może w kosmos? Tak
Wrogowie USA-icon.png USAball

NATO-icon.png NATOball

Canada-icon.png Canadaball

Murica-icon.png CIAball

Notatki
Związek Przyjaźni i Socjalizmu
Warsaw Pactball to organizationball, Wróg NATOballa w latach 1955 do 1991.

HistoriaEdytuj

Wikipedia.png
Drobna pomoc Wikipedii

Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.
Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie. Układ wszedł w życie z dniem 4 czerwca 1955 roku, gdy dokumenty ratyfikacyjne zostały złożone Rządowi PRL - będącemu zgodnie z art. 10 depozytariuszem - przez ostatnią z układających się stron – Ludową Republikę Albanii. Sejm PRL ratyfikował układ uchwałą z dnia 19 maja 1955 roku. Art. 7 zabraniał udziału w jakichkolwiek koalicjach lub sojuszach i zawierania porozumień, których cele pozostają w sprzeczności z celami Układu. Układ był otwarty dla wszystkich miłujących pokój państw, bez względu na ich ustrój (art. 9). Art. 11 Układu deklarował jego rozwiązanie w przypadku utworzenia w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego i zawarcia w tym celu Ogólnoeuropejskiego Układu o bezpieczeństwie zbiorowym, do czego wytrwale dążyć będą Układające się Strony. Układ miał funkcjonować przez 30 lat. 26 kwietnia 1985 roku jego ważność przedłużono o następne 20 lat (w tej samej sali w Pałacu Namiestnikowym, gdzie potem prowadzono obrady okrągłego stołu). Istniał do 1 lipca 1911 roku.
UN-icon.png Organizationballe UN-icon.png
Międzynarodowe League of Nations-icon.png League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon.png Comeconball (1949-1991) • UN-icon.png ONZball (UNICEF-icon.png UNICEFball) • UNESCO-icon.png UNESCOballWWF-icon.png WWFballIMF-icon.png IMFballUN-icon.png IAEAballOECD-icon.png OECDballOPEC-icon.png OPECballBRICS-icon.png BRIC(k)S
Regionalne African Union-icon.png African UnionballArab League-icon.png Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon.png Arab Maghreb UnionballASEAN-icon.png ASEANballBaltic Assembly-icon.png Baltic AssemblyballCIS-icon.png CISballEU-icon.png EUballEurasian Union-icon.png Eurasian UnionballOAS-icon.png OASballOIC-icon.png OICballUNASUR-icon.png UNASURballUnion for the Mediterranean-icon.png Union for the MediterraneanballSEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon.png CEFTAballEFTA-icon.png EFTAballWEU-icon.png WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon.png Visegrád GroupballOSCE-icon.png OSCEball
Militaria! NATO-icon.png NATOballWarsaw Pact-icon.png Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon.png SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon.png CSTOballWEU-icon.png WEUball (1954-2011)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki