FANDOM


Stolica Apostolska/Miasto Watykan
Sancta Sedes/Città del Vaticano
Miasto Watykan-Stolica Apostolska
Kim ja jestem?
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Stolica Apostolska/Miasto Watykan
rząd monarchia absolutna i elekcyjna
Płeć Mężczyzna
Język łacina, włoski
  Vatican Cityball   lub Holy Seeball – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

Nazwa Stolica Apostolska ma związek z tradycją zarówno Kościoła Wschodniego jak i Zachodniego, odnoszącą się do zasiadania na stolicy biskupiej w tym mieście św. Piotra Apostoła i władzy jaką z tego tytułu posiadają jego następcy.

Traktowanie Stolicy Apostolskiej i Watykanu jako odmiennych podmiotów, jakkolwiek uzasadnione z punktu widzenia ustrojowego, nie występuje jednak wyraźnie na gruncie prawa międzynarodowego. W stosunkach międzynarodowych nazwy te bywają stosowane zamiennie, a zaciągnięcie zobowiązania pod jedną z nich jest rozumiane jako wiążące dla obu. I tak np. w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podmiot ten występował początkowo pod nazwą Państwa Watykańskiego, a następnie (bez odrębnego przystąpienia) pod nazwą Stolicy Apostolskiej.

Vatican-icon Papieska Republika Ludowa Vaticanball Vatican-icon
Miasta i wojsko Vatican-icon Vatican CityballVatican-icon Holy SeeballSwiss Guard-iconSwiss Guardball
Inne SPQR-icon SPQRballWestern Roman Empire-icon Western Roman EmpireballByzantine-icon ByzantineballKingdom of the Lombards-icon Kingdom of the LombardsballPapal States-icon Papal StatesballItalian-Empire-icon Kingdom of Italyball

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.