FANDOM


UN-iconUNballUN-icon
United Nations
UNImpressives
Pokój i demokracja
Informacje Ogólne
Rzeczywistość UN
rząd to organizacja.
osobowość pokojowy
Płeć chyba mężczyzna
Język różny
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele UN-iconONZball

Capitalism-iconcapitalismball

USA-iconUSAball

Wrogowie ISIS-iconISISball
Lubi pokój i pacyfizm
Nie lubi wojen
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? zależy kto
Notatki
Pacyfizm
UNball (ONZ) - ten ball promuje utrzymać pokój i porządek na świecie. Oranizacja została stworzona 27 października roku 1945 ( czyli po II wojnie światowej). Ball ma zapobiec wojną ( czyli mówić że musi być pokój na świecie itp.). Ball nie lubi łamana praw ball'a i wojen, jest pacyfistą. Jego koszmarem jest III Wojna światowa. Według jego na świecie musi zapanować demokracja ( to chyba że jesteś sojusznikiem USAball'a jak np. Saudi Arabiaball). Jest to brat NATOballa.
UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon ONZball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)
ONZball

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.