FANDOM


Transylvania-icon Transylvaniaball Transylvania-icon
Transylvania-icon Transylwania Transylvania-icon

Transylvania-icon Mingea Transilvania Transylvania-icon

Transylvania-icon Erdélylabda Transylvania-icon

Transylvania-icon SiebenbürgenTransylvania-icon

Transilvaniaball
wyssam ci krew... Witaj w Transylwanii!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Transylwania
rząd Księstwo
osobowość Krwiopijca, straszny.
Płeć Męska (w większości)
Język Romania-icon Rumuński (oficjalny), Hungary-icon węgierskI, Germany-icon niemiecki.
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Romania-icon Romaniaball

Styria-icon Saxonyball

Wrogowie Hungary-icon Hungaryball

Gypsy-icon Gypsyball

Lubi Być z Rumunią, KREEEEW, wampiry, nietoperze, trumny, nawiedzone domy.
Nie lubi Być zabieranym przez Węgry, woda święcona.
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Takkkk, ssssss...
Notatki
Uważaj na wampiry! ... Hehe, znaczy Imigrantów...
Transylvaniaball - (pl. Transylwania) miasto w Rumunii.

Na początku był częścią Węgier, ale po II Wojnie Światowej zadecydował, że dołączy do Rumunów.

Historia Edytuj

Wikipedia
Drobna pomoc Wikipedii

Ta strona zawiera treści z Wikipedii będące na licencji Creative Commons.

Zobacz oryginalny artykuł i autorów.

Pierwsze ślady zamieszkania Siedmiogrodu przez ludzi pochodzą z neolitu. Od III wieku p.n.e. tereny Siedmiogrodu zamieszkiwali Dakowie, którzy prawdopodobnie przybyli z Mołdawii i utworzyli tu silne państwo. W I wieku p.n.e. istniało już państwo dackie, a jego król Burebista angażował się nawet w wewnętrzne sprawy Rzymu. W I wieku n.e. Dakowie ścierali się z Rzymianami na terenach Tracji i Mezji . W 87 roku król Decebal powstrzymał rzymski atak na Dację[12]. Cesarz rzymski Trajan, który wstąpił na tron w 98 roku, postanowił podbić Dację. Podbój przez Rzym nastąpił w latach 101–106, Decebal zginął i utworzono wówczas nową rzymską prowincję Dacja[13]. Prowincja ta zajmowała obszar późniejszego Siedmiogrodu oraz Oltenii, w 118/119 roku wyodrębniono z niej Dację Górną obejmującą dzisiejszy Siedmiogród. Zyski z eksploatacji miejscowych kopalń złota, innych metali oraz soli stanowiły ważne źródło dochodu cesarstwa. Obszar ten, mimo że bogaty, był bardzo niebezpieczny i z tego powodu Rzym musiał utrzymywać na tym terenie znaczne siły wojskowe. W celu poprawy sytuacji w Dacji Rzym ściągnął do prowincji licznych kolonistów. Dodatkowo rozbudowywano infrastrukturę, głównie drogową. Wzdłuż szlaków komunikacyjnych budowano strażnice. Obecność silnej armii oraz dużej liczby kolonistów spowodowała szybką romanizację miejscowej ludności.

Już w połowie II wieku Rzymianie musieli toczyć walki w obronie Dacji. Kryzys cesarstwa i nacisk plemion germańskich spowodowały, że w drugiej połowie III wieku. Rzymianie Dację musieli opuścić. Nie wiadomo co działo się ze zromanizowaną ludnością po wycofaniu rzymskiej armii. Nie wiadomo również dlaczego ziemie te pozostały zromanizowane, mimo że tereny położone na zachód i południe od nich już nie.

Wiadomo, że na przełomie III i IV wieku Dację zamieszkiwali Goci. W drugiej połowie IV wieku w Siedmiogrodzie pojawili się Hunowie, którzy podbili Gotów. Po śmierci Attyli imperium Hunów się rozpadło.

Osobowość Edytuj

Zazwyczaj przyjazny, irytuje się, gdy Hungaryball próbuje go ukraść lub gdy nazywa się go cyganem.

Dostaje także dziwny apetyt na krew o każdej północy.

Relacje Edytuj

Antarctica-icon Inne Gypsy-icon
Inne Antarctica-icon AntarcticaballGypsy-icon Gypsyball6-icon Zone 51ballTemplate Desert islandballTransylvania-icon Transylvaniaball Wampiry nie mogą w szablonRomania-icon MysteryballIlluminati-icon Trilluminati