FANDOM


Polska Republika Rad
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Polska Socjalistyczna Republika Radziecka
rząd Socjalizm
Płeć Mężczyzna
Język Polski, rosyjski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Soviet-icon.png Soviet Unionball Soviet-icon.png

Soviet-icon.png Bolshevikball Soviet-icon.png

Lubi Komunizm
Nie lubi Kapitalizmu
Czy może w kosmos? Tak
Wrogowie USA-icon.png USAball USA-icon.png

Poland-icon.png Polandball Poland-icon.png

PolskaSRR.png

Soviet Polandball-fikcyjny countryball, który reprezentuje Polską Republikę Rad, która prawie powstała przez to, że Włodzimierz Lenin i Feliks Dzierżyński wraz z bolszewikami chcieli robotników i chłopów polskich wyzwolić spod burżuazyjnego jażma bogaczy i szlachciców polskich w II RP. Niestety Piłsudzki zniszczył proleturiuszom polskim marzenie o równości i dobrobycie w komunistycznym i socjalistycznym świecie.

So2.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki