FANDOM


Russian SFSR-iconRussian SFSRballRussian SFSR-icon
Russian SRRball
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
rząd dyktatura monopartyjna Partii Komunistycznej
Płeć Mężczyzna
Język Russia-iconRosyjskiRussia-icon
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Tak
Russian SRRball

Russian SFSRball-historyczny countryball reprezentujący Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Rad. Ball ten wchodził w skład Soviet Unionballa.