FANDOM


People's Republic of Mongoliaball
PR Mongoliaball
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Mongolska Republika Ludowa
rząd socjalizm
osobowość dla komunistów-miły, dla kapitalistów-agresywny
Płeć Mężczyzna
Język Mongolski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele Warsaw Pact-icon Warsaw Pactball

Soviet-icon Soviet Unionball

Poland-icon People's Republic of Polandball

Wrogowie USA-icon USAball

NATO-icon NATOball

Lubi odkrywać dinozaury razem z Polandballem i Soviet Unionballem, wkurwiać USAball
Nie lubi wpuszczać USAballa na wykopaliska dinozaurów
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Tak
Mongolia ludowa

People's Republic of Mongoliaball - historyczny countryball w Azji. Był komunistycznym przodkiem dzisiejszego Mongoliaballa. Razem ze Soviet Unionballem i People's Republic of Polandballem odkrywali dinozaury. Na wykopaliska nie wpuszczał USAballa dlatego że on był kapitalistą.

Historia Edytuj

Okres przedwojenny Edytuj

Mimo formalnej niepodległości kraj pozostawał w strefie wpływów władz w Moskwie a przez część państw nadal był uważany za część Republiki Chińskiej. Już po zwycięstwie rewolucji doszło do konfliktu między Suche Batorem a lewicowym skrzydłem rządzącej Mongolskiej Partii Ludowej na czele z Dogsomynem Bodoo. Frakcja Bodoo optowała za budową socjalizmu w Mongolii, ograniczeniem władzy kleru i arystokracji, ale także za uniezależnieniem się od ZSRR, przeciw likwidacji własności prywatnej i przeciw fizycznej rozprawie z kościołem lamajskim. W dodatku sprzeciwiała się przejęciu władzy w nowo powstałym związku młodzieży (odpowiedniku radzieckiego Komsomołu) przez żonę Suche Batora. W grudniu 1921 Bodoo został zwolniony ze wszystkich stanowisk rządowych i usunięty z partii, a w sierpniu 1922 aresztowany przez władze centralne i wraz z większością towarzyszy skazany na śmierć i zabity we wrześniu 1922. Wraz z Bodoo stracony został m.in. Dambyn Czagdardżaw[3]. W kolejnych latach władzę w partii sprawowali zwolennicy partyjnej prawicy (NEP-owcy)[4]. Na początku lat 30. z inicjatywy polityków tj. Chorlogijn Czojbalsani i Peldżidijn Genden miała miejsca wolta w lewą stronę i przyśpieszenie radykalnych reform gospodarczych w tym kolektywizacji. Reformy nie udały się i w efekcie w 1932 roku doszło do nieudanego buntu wojskowych na prowincji. Bunt doprowadził do odsunięcia (z inicjatywy Moskwy) części działaczy lewicowego odchylenia od głównego nurtu polityki, a następnie ich egzekucji[5]. Okres czystki przeciwko lewicy partyjnej przetrwał Peldżidijn Genden który od tamtej pory rywalizował o władzę z Czojbalsanem. Genden jeszcze w 1932 roku został premierem a w trakcie rządów odsunął na bok swoje lewicowe tendencje wprowadzając założenia nowej polityki reform polegającej na złagodzeniu komunistycznych zasad ekonomicznych. Reforma była wzorowana na Nowej Polityce Ekonomicznej. Na gruncie reform zredukował podatki, zwiększył liczbę prywatnych przedsiębiorstw oraz pozwolił na normalne funkcjonowanie instytucji religijnych. Wraz ze wzrostem gospodarczym i zmniejszeniem niedoborów wzrosła popularność Gendena w społeczeństwie, w efekcie po raz pierwszy po rewolucji rząd był silniejszy od partii[6]. W 1933 roku Genden usunął z partii przywódców pochodzenia buriackiego[7]. W 1934 roku rozpoczął się spór Gendena ze Stalinem. Na jednym ze spotkań, radziecki przywódca naciskał na Gendena, aby ten zniszczył kler buddyjski poprzez eksterminację lamów[8]. Geden stanowczo się temu sprzeciwił ponieważ sam był praktykującym buddystą. Premier zapowiedział, że nie będzie walczył z religią i pozwolił lamom na dowolne głoszenie swoich poglądów[9]. Genden działał także na rzecz zakończenia stacjonowania wojsk radzieckich w Mongolii. Premier próbował wykorzystać napięcia na linii ZSRR-Japonia na korzyść Mongolii i uwolnienia się spod dominacji radzieckiej[10]. Już pod koniec 1935 roku Genden został wezwany do Moskwy, gdzie Stalin skarcił go za niestosowanie się do jego wytycznych. Później, będąc pod wpływem alkoholu, Genden mocno skarcił Stalina. Stalin w efekcie sporu z Gendenem coraz mocniej popierał Czojbalsana a w 1936 roku doprowadził do aresztowania Gendena pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Japonii[11].

Wyrok na Gendenie uruchomił falę czystek które przeprowadzało radzieckie NKWD. Czojbalsan miał stosunkowo niewielki wpływ na działania służb a jego próby ratowania przed wyrokami współpracowników były przez NKWD odrzucane[12]. Ofiarami czystek padli też licznie mnisi buddyjscy i intelektualiści. Czystki zakończyły się w 1939 roku a ich ofiarami na skutek działań Czojbalsana padli na koniec działacze odpowiedzialni za ich przebieg[13]

Edytuj

PR Mongoliaball