FANDOM


Lokotball to ball reprezentujący Republikę Łokocką.Istniał od 1941 do 1943.Była ona kawałkiem ZSRR, ale okupowana była przez Niemców.Czasem jest nazywana małą Rzeszą w sercu ZSRR.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.