FANDOM


KODball - To jeden z organizationballi występujących w Polandballu. Nie lubi PISballa.

KODball
Komitet Obrony Demokracji
KOD
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Komitet Obrony Demokracji
rząd Opozycja
osobowość Antydemokratyczny, socjalistyczny
Język polski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele POball, Solidarnośćball, EUball
Wrogowie PiSball

ONRball

Lubi Rysek Petru
Nie lubi PiSballa
Dodatkowe Informacje
Czy może w kosmos? Jak Germany-iconGermanyball pozwoli.
Notatki
Będziesz wisiał.

yyy PIS jest zły!

Relacje

Dobre:

POball - Kolega broniący demokracji!

Solidarnośćball - Związek zawodowy.

EUball - Wpuścimy uchodźców jeśli obronimy demokracje.

Złe:

PiSball - jest największym złem na ziemi wg KODballa

ONRball - ich działacze się biją, ONRball przoduje.

UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon ONZball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)