FANDOM


KODball - To organizacjaball który powinien się nazywać KOKball - Komitet obrony komuny. Protestuje przeciw demokracji, a sam ją chce przywrócić. W tej organizacji siedzą same stare komuchy. Nie lubi PISballa.

KODball
Komitet Obrony Demokracji
KOD
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Komitet Obrony Demokracji
rząd Opozycja
osobowość Antydemokratyczny, socjalistyczny
Język polski,
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele POball, Solidarnośćball, EUball
Lubi Rysek Petru
Nie lubi PiSballa
Czy może w kosmos? Jak Germany-iconGermanyball pozwoli.
Wrogowie PiSball
Notatki
Będziesz wisiał.
UN-icon Organizationballe UN-icon
Międzynarodowe League of Nations-icon League of Nationsball (1920-1946) • Comecon-icon Comeconball (1949-1991) • UN-icon ONZball (UNICEF-icon UNICEFball) • UNESCO-icon UNESCOballWWF-icon WWFballIMF-icon IMFballUN-icon IAEAballOECD-icon OECDballOPEC-icon OPECballBRICS-icon BRICSbricks
Regionalne African Union-icon African UnionballArab League-icon Arab LeagueballArab Maghreb Union-icon Arab Maghreb UnionballASEAN-icon ASEANballBaltic Assembly-icon Baltic AssemblyballCIS-icon CISballEU-icon EUballEurasian Union-icon Eurasian UnionballOAS-icon OASballOIC-icon OICballUNASUR-icon UNASURballUnion for the Mediterranean-icon Union for the MediterraneanballSEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CEFTA-icon CEFTAballEFTA-icon EFTAballWEU-icon WEUball (1954-2011) • Visegrád Group-icon Visegrád GroupballOSCE-icon OSCEball
Militaria! NATO-icon NATOballWarsaw Pact-icon Warsaw Pactball (1955-1991) • SEATO-icon SEATOball (1955-1977) • CSTO-icon CSTOballWEU-icon WEUball (1954-2011)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki