FANDOM


Duchy of Warsawball- to księstwo zostało utworzył przez Franceball. Rządził tam książę saski Fryderyk August I. ball walczył przeciwko wrogą Franceball'a. Niestety armie Napoleona zostały rozbite przez Russian Empireball'a zimą. Po upadku Franceball'a, Duchy of Warsawball został podzielony pomiędzy Prussiball'a a Russian Empireball'a.

Duchy of Warsawball
Duchy of warsawball
Informacje Ogólne
Rzeczywistość Księstwo Warszawski
rząd Monarchia
osobowość Waleczny, odważny
Płeć Mężczyzna
Język polski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele France
Lubi Napoleona, walkę.
Nie lubi rozbiotów
Czy może w kosmos? nie
Wrogowie Russianball Empireball, Prussiball.
Notatki
Księstwo Warszawskie będzie wielkie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki