FANDOMBermudy to terytorium brytyjskie. Jest mniej więcej w centrum Oceanu Atlantyckiego.

Bermudatriangle
Bermuda
Informacje Ogólne
Język angielski
Przyjaciele / Wrogowie
Przyjaciele UK-icon UKball

USA-icon USAball

Wrogowie ISIS-icon ISISball